Νυχτερινές Οπτασίες

 

Οι πόλεις δεν αδειάζουν ποτέ. Οι κάτοικοι ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν τις εγκαταλείπουν ολοκληρωτικά. Πίσω τους αφήνουν την ενέργεια τους, τα ίχνη τους και τα πάθη τους που αποτυπώνονται μόνο την νύχτα.